راهنما
اقدامات لازم جهت کارکرد صحیح PNL - آماده سازی جهت نصب
قبل از نصب، آنتی ویروس را غیرفعال نمایید.
نسخه 4
نسخه 5 , 6 , 7 و 8
نسخه 9
اقدامات لازم جهت کارکرد صحیح PNL - آماده سازی بعد از نصب - جلوگیری از حذف PNL
آنتی ویروس را باز کرده و با فشردن کلید F5 کیبورد، وارد تنظیمات شوید.
نسخه 4
نسخه 5 , 6 , 7 و 8
نسخه 9
فراموش نکنید که بعد از انجام این کار، دوباره آنتی ویروس را فعال نمایید.
اقدامات لازم جهت کارکرد صحیح PNL - آماده سازی بعد از نصب - جلوگیری از بلاک سایت
آنتی ویروس را باز کرده و با فشردن کلید F5 کیبورد، وارد تنظیمات شوید.
نسخه 4
نسخه 5 , 6 , 7 و 8
نسخه 9
اقدامات لازم جهت کارکرد صحیح PNL - آماده سازی بعد از نصب - تنظیمات دسترسی آنتی ویروس
آنتی ویروس را باز کرده و با فشردن کلید F5 کیبورد، وارد تنظیمات شوید.
برای نسخه 4 همانند تصویر زیر عمل کنید.
برای نسخه 5, 6, 7 و 8 همانند تصویر زیر عمل کنید.
برای نسخه 9 همانند تصویر زیر عمل کنید.
اقدامات لازم جهت کارکرد صحیح PNL - آماده سازی بعد از نصب - تنظیمات سرور آپدیت
آنتی ویروس را باز کرده و با فشردن کلید F5 کیبورد، وارد تنظیمات شوید.
برای نسخه 4 همانند تصویر زیر عمل کنید.
برای نسخه 5, 6, 7 و 8 همانند تصویر زیر عمل کنید.
غیر فعال کردن هشدار آپدیت ویندوز (نارنجی شدن آنتی ویروس)
آنتی ویروس را باز کرده و با فشردن کلید F5 کیبورد، وارد تنظیمات شوید.
برای نسخه 4 همانند تصویر زیر عمل کنید.
برای نسخه 5, 6, 7 و 8 همانند تصویر زیر عمل کنید.
برای نسخه 9 همانند تصویر زیر عمل کنید.
تنظیم زبان فارسی ویندوز
ویندوز XP
ویندوز Vista, 7, 8, 8.1, 10